Czy to bezsenność?

Jeśli masz trudności w zaśnięciu albo budzisz się w nocy lub zbyt wcześnie nad ranem i nie możesz szybko powrócić do snu, a powyższe objawy występują przynajmniej trzy razy w tygodniu, co najmniej od miesiąca i negatywnie wpływają na Twoje samopoczucie w ciągu dnia, prawdopodobnie cierpisz na bezsenność.

Wypełnij Ateńską Skalę Bezsenności. Jest to uznane narzędzie do wstępnej oceny objawów związanych z bezsennością (polska adaptacja: Fornal-Pawłowska M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności. Psychiatria Polska 2011; 45(2): 211-221).

Zakreśl numer przy haśle odpowiadającym wymienionym poniżej objawom, jeśli objawy te występowały co najmniej trzy razy w tygodniu
w ciągu ostatniego miesiąca.