Polityka prywatności


1. Informacje podstawowe

Aplikacja internetowa terapiabezsennosci.pl umożliwia rejestrację osobom pełnołetnim poszukującym porady dotyczącej snu (dalej: Użytkownik). Uzyskane dane są przetwarzane w celu opracowania i udostępnienia Użytkownikowi spersonalizowanego programu poprawy snu. Przetwarzanie danych wymaga uprzedniej zgody Użytkownika. Przetwarzanie danych wymaga uprzedniej zgody Użytkownika. Zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie w części ‘ustawienia profilu’. Kwestia bezpieczeństwa danych naszych użytkowników jest dla nas sprawą priorytetową.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem aplikacji internetowej i Apilkacji terapiabezsennosci.pl jest Gabinet Terapii Bezsenności Małgorzata Fornal-Pawłowska z siedzibą w Warszawie, ul. Nowowiejska 5 lok. 20; 00-643 Warszawa, REGON: 366517314, NIP: 9512044100; elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@terapiabezsennosci.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

W związku w powyższym pojęcia niezdefiniowane odrębnie w niniejszej Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z terminologią określoną w RODO. W szczególności zaś:

  • „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny; dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  • „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie”.

  • „szczególne kategorie danych” w rozumieniu art. 9 RODO to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej; dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.

2. Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez terapiabezsennosci.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie; liczba wizyt, płeć, wiek użytkownika). Informacje tego rodzaju są automatycznie usuwane po upływie 26 miesięcy od ich zarejestrowania w narzędziu statystycznym. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

3. Dane wymagane/przetwarzane podczas wypełniania ankiety wstępnej “Zbadaj swój sen”

W ankiecie wstępnej Użytkownik odpowiada na ogólne pytania dotyczące snu i samopoczucia w ciągu dnia. Na podstawie uzyskanych punktów określany jest poziom nasilenia problemów ze snem, co pozwala dać Użytkownikowi pierwsze ogólne zalecenia.

4. Dane wymagane/przetwarzane podczas rejestracji na stronie terapiabezsennosci.pl

W celu utworzenia konta w aplikacji terapiabezsennosci.pl Użytkownik zobowiązany jest podać swoją nazwę Użytkownika (Imię lub Nick), płeć oraz adres e-mail. Następnie proszony jest o ustawienie indywidualnego hasła dostępu. Adres e-mail służy nam jako główna forma kontaktu z Użytkownikiem. Na podany adres przesyłane są informacje dotyczące rejestracji, zmiany hasła, płatności, przypomnienia dotyczące terapii oraz aktualności i informacje handlowe (tu konieczna dodatkowa zgoda przy rejestracji).

5. Dane wymagane/przetwarzane po rejestracji (przed dokonaniem płatności)

Po rejestracji Użytkownik proszony jest o odpowiedzenie na bardziej szczegółowe pytania dotyczące snu oraz samopoczucia psychicznego oraz fizycznego. Te dane przetwarzane są w celu wygenerowania informacji zwrotnej dla Użytkownika na temat tego, w jaki sposób skorzystanie z programu terapiabezsennosci.pl może mu pomóc poprawić sen.

6. Dane wymagane/przetwarzane podczas płatności za dostęp do programu

Gdy Użytkownik decyduje się skorzystać z programu terapiabezsennosci.pl, zostaje poproszony o dokonanie płatności. Płatność dokonywana jest za pomocą platformy iMoje lub Twisto. Uzyskane dane osobowe (Imię oraz Nazwisko) są przetwarzane wyłącznie w celu potwierdzenia dokonania płatności za dostęp do programu terapiabezsennosci.pl dla wskazanego w niej Użytkownika.

7. Dane wymagane/przetwarzane podczas sesji programu terapiabezsennosci.pl (po rejestracji i po dokonaniu płatności)

Po wykupieniu dostępu do Aplikacji terapiabezsennosci.pl Użytkownik bierze udział w kolejnych sesjach programu. Podczas sesji za pomocą ankiet pytany jest o różne kwestie dotyczące jego snu (np. czas zasypiania, czas nocnych przebudzeń, pory snu, nawyki dotyczące snu) oraz samopoczucia w ciągu dnia. Proszony jest również o podanie swojego wieku. Te dane są przetwarzane w celu opracowania i udostępnienia indywidualnego programu poprawy snu.

8. Dane przetwarzane w celu badań naukowych

Gabinet Terapia Bezsenności dąży do stałego podnoszenia jakości oferowanych usług. W tym celu m.in. prowadzi badania nad skutecznością programu terapiabezsennosci.pl. W analizach naukowych przetwarzane są takie dane Użytkownika jak płeć, wiek oraz parametry snu przed i po skorzystaniu z programu terapiabezsennosci.pl. Dane te przetwarzane są anonimowo, w celach statystycznych, bez możliwości zidentyfikowania Użytkownika. Pozwalają określić jaka grupa osób najczęściej korzysta z terapii (średnio w jakim wieku, jakiej płci) i jakie są efekty programu, jeśli chodzi o sen i samopoczucie w badanej grupie.

9. Pliki cookies

Platofrma terapiabezsennosci.pl może wykorzystywać pliki cookies (tzw. ciasteczka), czyli pliki z informacją, które są zapisywane przez serwer Usługodawcy na komputerze Użytkownika. Stosowanie plików cookies umożliwia usprawnienie procesu korzystania z Aplikacji (np. rozpoznanie Użytkownika, gdy powraca do Systemu, utrzymanie w Systemie informacji, które Użytkownik wprowadził na poszczególnych sesjach) oraz tworzenie statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Aplikacji. Wykorzystanie cookies nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani innych poufnych informacji z jego komputera. Stosowanie „ciasteczek” nie jest możliwe, jeśli w przeglądarce internetowej wyłączono opcję zapisywania plików cookies. Wyłączenie powołanej opcji nie uniemożliwia korzystania z Aplikacji, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

10. Komu przekazujemy dane osobowe Użytkowników?

Wszystkie dane wprowadzane przez użytkownika umieszczane są za pośrednictwem chmury PythonAnywhere na serwerach Amazon Web Services w Stanach Zjednoczonych. Bezpieczeństwo danych na serwerach AWS normowane jest poprzez 'EU–US Privacy Shield'

Imię, Nazwisko oraz adres email przekazywane są do ING Banku Śląskiego S.A. lub w przypadku wybrania metody płatności 'Twisto', do Twisto sp. z o.o.

Do wysyłania wiadomości email serwis terapiabezsennosci.pl wykorzystuje serwis Sendgrid. Oznacza to, że przez serwert Sendgrid przeslyłane są Imię lub nick, adres email oraz treść maila, która może zawierać informacje o założeniu konta lub umówieniu kolejnej sesji. Bezpieczeństwo danych w Sengrid również normowane jest przez 'EU–US Privacy Shield'

11. Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych na serwerach AWS normowane jest poprzez 'EU–US Privacy Shield'.

Dostęp do bazy danych z danymi osobowymi posiada jedna osoba dedykowana z ramienia Gabinet Terapii Bezsenności Małgorzata Fornal-Pawłowska. Osoba ma dostęp do danych poprzez stronę internetową, do której dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem zmienianym co miesiąc, które musi mieć co najmniej 8 znaków, co najmniej jedną wielką literę oraz co najmniej jeden znak specjalny.

12. Prawa użytkownika

Użytkownicy mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcia zgody użytkownik może dokonać z poziomu serwisu, po zalogowaniu w sekcji 'Ustawienia Profilu'. Plik z zestawieniem wszystkich danych dotyczących użytkownika, jakie zostały zebrane w serwisie można otrzymać po napisaniu maila z odpowiednią prośbą na pomoc@terapiebezsennosci.pl W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Nas narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (w Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).