REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI TERAPIABEZSENNOSCI.PL


§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji terapiabezsennosci.pl. Akceptując Regulamin Użytkownik aplikacji zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych. W przypadku braku akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności nie jest możliwe korzystanie z aplikacji terapiabezsennosci.pl.

§ 2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Aplikacja – program komputerowy dostępny na stronie www.terapiabezsennosci.pl zawierający materiały edukacyjne dla osób z bezsennością oraz narzędzia do monitowania snu i jego poprawy.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią korzystającą z aplikacji terapiabezsennosci.pl w celu uzyskania informacji dotyczących możliwości poprawy swojego snu.

Usługodawca – oznacza podmiot prawny odpowiedzialny za usługę terapiabezsennosci.pl, tj. Gabinet Terapii Bezsenności Małgorzata Fornal-Pawłowska, adres: Lokajskiego 22 m. 7; 02-793 Warszawa, NIP: 9512044100

§ 3. Czym jest aplikacja TERAPIABEZSENNOSCI.PL?

Terapiabezsennosci.pl jest aplikacją internetową, która zawiera program samopomocy przeznaczony dla dorosłych osób z bezsennością. Aplikacja umożliwia poznanie i wprowadzenie w życie technik, które uznawane są za pierwszoplanowe w terapii bezsenności. Na podstawie odpowiedzi udzielanych przez Użytkownika na pytania i zadania zawarte w aplikacji wyznaczane są sugestie dotyczące możliwości poprawy jego snu.

Program ma charakter wyłącznie edukacyjny. Wszelkie zalecenia dotyczące sposobów poprawy snu u Użytkownika są wyłącznie sugestiami, opracowanymi w oparciu o wiedzę na temat interwencji najbardziej skutecznych w przypadku bezsenności.

§ 4. Korzystanie z Aplikacji a profesjonalna opieka medyczna

Korzystanie z aplikacji terapiabezsennosci.pl nie zastępuje wizyty u specjalisty z zakresu zdrowia, czyli osoby posiadającej uprawnienia do diagnozy bezsenności i jej leczenia (tj. lekarza, psychologa klinicznego czy psychoterapeuty).

Aplikacja nie służy do stawiania diagnozy, medycznej oceny czy leczenia zaburzeń snu oraz innych problemów zdrowotnych. Zachęcamy, aby wszelkie kwestie dotyczące swojego zdrowia Użytkownik konsultował ze specjalistą w tej dziedzinie, w tym konsultował również to, czy aplikacja terapiabezsennosci.pl jest dla niego odpowiednia.

Terapiabezsennosci.pl jest adresowana dla osób z bezsennością. Ponieważ bezsenność jest jednym z wielu zaburzeń snu, zalecamy aby przed skorzystaniem z aplikacji Użytkownik upewnił się u specjalisty z zakresu medycyny snu czy jego objawy na pewno wskazują na bezsenność, czy nie ma innych chorób, które skutkują problemami ze snem i wymagają leczenia. Aplikacja nie jest przeznaczona dla osób z innymi zaburzeniami snu (np. bezdechami w trakcie snu, zespołem niespokojnych nóg).

Najlepszym zastosowaniem Aplikacji jest połączenie jej z diagnozą i leczeniem problemów ze snem pod okiem specjalisty. Dzięki możliwości wydruku z Aplikacji podsumowań bieżących parametrów snu i sugestii, podczas wizyty u specjalisty Użytkownik może pokazać mu te wydruki do wglądu, co może się okazać dużym wsparciem w leczeniu. W przypadku, gdy sugestie pojawiające się w Aplikacji nie są zgodne z zalecaniami lekarza (lub innego specjalisty), pierwszeństwo mają zawsze zalecenia lekarza.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe u Użytkownika w wyniki korzystania z Aplikacji. Informacje zawarte w Aplikacji mają charakter wyłącznie edukacyjny, nigdy nie powinny przyczyniać się do zrezygnowania przez Użytkownika z wizyty u specjalisty albo do zwlekania z szukaniem profesjonalnej pomocy.

Zalecamy szczególną ostrożność przy korzystaniu z Aplikacji oraz wdrażaniu proponowanych tam zmian, w przypadku występowania u Użytkownika innych poważnych problemów zdrowotnych natury somatycznej (np. chorób serca, chorób przebiegających z bólem) lub psychicznej (np. schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej). Zalecamy, aby najpierw upewnić się u specjalisty czy proponowane zmiany są korzystne w przypadku stanu zdrowia Użytkownika.

Zalecamy również ostrożność w przypadku Użytkowniczek Aplikacji będących w ciąży, w szczególności konsultowanie przez nie z lekarzem prowadzącym pojawiających się w Aplikacji sugestii dotyczących snu.

§ 5. Użytkownik

Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika , że jest on osobą pełnoletnią oraz że będzie korzystał z Aplikacji wyłącznie w celach indywidualnych (na własne potrzeby), niekomercyjnych. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje, że wszelkie podane przez niego informacje przy rejestracji są prawdziwe i że będzie je aktualizował w przypadku zmian.

§ 6. Dostęp do Aplikacji i opłaty

Korzystanie z aplikacji jest płatne. Należy wykupić do niej dostęp, który jest możliwy w trzech opcjach: podstawowej (na 2 miesiące), półrocznej oraz rocznej. Wykupienie dostępu daje możliwość przejścia przez jedną osobę zawartego w Aplikacji programu do poprawy snu oraz korzystanie z narzędzi Aplikacji przez czas zależny od wykupionej opcji. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał swojego konta osobom trzecim. W przypadku, gdy upłynie termin korzystania z Aplikacji, Użytkownik może wykupić przedłużenie dostępu.

Płatności są obsługiwane i zabezpieczane przez serwis Imoje. Nie przechowujemy informacji dotyczących kart kredytowych.

Stawki za dostęp do Aplikacji i jego przedłużenie są dostępne na stronie internetowej, po zarejestrowaniu się.

Sposoby płatności za Aplikację oraz opłaty za dostęp do niej mogą ulec zmianie. Użytkownik jest o tym informowany na bieżąco drogą mailową, jeśli przy rejestracji do Aplikacji wyrazi zgodę na otrzymywanie aktualności i informacji handlowych. Zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie.

Nowe zasady dotyczące płatności obowiązują Użytkowników przedłużających dostęp do Aplikacji lub chcących wykupić do niej nowy dostęp w okresie po wprowadzeniu zmian w zakresie płatności. Usługi wykupione przez Użytkownika przed wejściem w życie zmian będą realizowane według dotychczasowych zasad.

§ 7. Zwrot kosztów

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy (zrezygnowania z korzystania z Aplikacji) i zażądania zwrotu wniesionej opłaty za dostęp do Aplikacji w terminie do dwóch tygodni od dokonania płatności. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest:

1) Brak rozpoczęcia korzystania z sesji zawartych w Aplikacji. Jeśli Użytkownik po zalogowaniu się do Aplikacji potwierdzi chęć rozpoczęcia I sesji programu klikając przycisk „Przejdź do sesji I”, uzyskuje pełen dostęp do materiałów edukacyjnych i wówczas nie ma on już możliwości ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty.

2) Napisanie w terminie do dwóch tygodniu od wykupienia dostępu do Aplikacji wiadomości z prośbą o zwrot kosztów.

Wiadomość ta powinna być wysłana na adres kontakt@terapiabezsennosci.pl z adresu e-mail, którego Użytkownik użył do rejestracji w Aplikacji. W tytule wiadomości należy wpisać: ZWROT KOSZTÓW. W treści wiadomości należy umieścić następujące zdanie: „Proszę o zwrot opłaty za dostęp do Aplikacji terapiabezsennosci.pl. Oświadczam, że nie rozpoczęłam/ąłem korzystania z sesji zawartych w Aplikacji” oraz podać swoje imię i nazwisko, datę dokonania płatności. Po rozpatrzeniu podania (czyli wiadomości e-mail z prośbą o zwrot kosztów) Użytkownik dostanie maila zwrotnego potwierdzającego (lub nie – w przypadku rozpoczęcia sesji w Aplikacji) możliwość zwrotu kosztów. Zwrot kosztów nastąpi w ciągu 30 dni od wysłania przez Użytkownika podania, wyłącznie na numer konta, z którego została dokonana płatność za dostęp do Aplikacji.

§ 8. Zmiany w regulaminie

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. W przypadku takich zmian Użytkownik otrzymuje powiadomienie drogą mailową lub po zalogowaniu się do aplikacji.

Użytkownik akceptuje lub nie Regulamin po zmianach. W przypadku braku akceptacji nowych warunków Regulaminu, skorzystanie z Aplikacji nie będzie możliwe. Wówczas Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w Aplikacji w każdym czasie. Usługi wykupione przez Użytkownika przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9. Polityka prywatności

Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) według zasad określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.terapiabezsennosci.pl.

Użytkownik jest odpowiedzialny zachowanie poufności i bezpieczeństwa dotyczącej loginu i hasła, których używa rejestrując się w Aplikacji, tak by zabezpieczyć swoje konto przed dostępem do niego osób trzecich. W przypadku podejrzenia dostania się loginu i hasła w ręce osoby trzeciej Użytkownik odpowiada za jak najszybsze poinformowanie Usługodawcy o takiej sytuacji lub za jak najszybszą zmianę swojego hasła dostępu do Aplikacj

§ 10. Prawa autorskie

Wszelkie treści (teksty, grafiki, filmy, narzędzia, nagrania audio, logo, wydruki, rozwiązania) zawarte na stronie www.terapiabezennosci.pl oraz w Aplikacji są chronione prawami autorskimi. Mogą być one wykorzystane przez Użytkownika tylko na potrzeby własne, samopomocy, w celach niekomercyjnych. Jakiekolwiek powielanie tych treści (udostępnianie ich osobom trzecim, w mediach, publikowanie, nagrywanie, kopiowanie etc.) wymaga pisemnej zgody Usługodawcy. Wykorzystanie powyższych treści bez zgody Usługodawcy będzie skutkowało postępowaniem prawnym.

§ 11. Złamanie postanowień Regulaminu

W przypadku złamania zasad Regulaminu przez Użytkownika Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

1) wysłania Użytkownikowi ostrzeżenia drogą mailową

2) zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji, w tym usunięcia jego konta

3) wszczęcia procedury prawnej przeciw Użytkownikowi, co może skutkować postępowaniem sądowym.

§ 12. W razie trudności technologicznych

Usługodawca zobowiązuje się podejmować wszelkie możliwe starania aby aplikacja działała i była dostępna. Jakkolwiek niektóre trudności technologiczne lub inne przyczyny będące poza kontrolą usługodawcy mogą od czasu do czasu utrudniać dostęp do aplikacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okazjonalnej tymczasowej lub permanentej modyfikacji lub wyłączania niektórych funkcjonalności aplikacji z powiadomieniem lub bez powiadomienia użytkowników. Użytkownik zgadza się nie pociągać Usługodawcy do odpowiedzialności za jakiekolwiek tego typu utrudnienia, opóźnienia lub modyfikacje a Usługodawca zobowiązuje się podejmować niezwłocznie wszelkie rozsądne działania zmierzające do przywrócenia pełnej funkcjonalności aplikacji. Po jakimkolwiek wstrzymaniu dostępności aplikacji, Usługodawca zobowiązuje się przedłużyć dostęp Użytkowników do aplikacji o czas co najmniej równoważny okresowi niedostępności.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy Ustawy oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów będą rozpatrywane przez Sąd, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów o ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze. zm.).

Kontakt:

Gabinet Terapii Bezsenności Małgorzata Fornal-Pawłowska

kontakt@terapiebezsennosci.pl

Tel. 880-498-118