Konsekwencje bezsenności


Bezsenność to nie tylko problem nocy. Wiąże się ona z gorszym samopoczuciem w ciągu dnia i to przede wszystkim z tego powodu osoby z bezsennością szukają profesjonalnej pomocy. Do najczęściej zgłaszanych skarg należą: zmęczenie za dnia, senność, brak energii, osłabienie pamięci i koncentracji, drażliwość lub obniżenie nastroju, spadek motywacji. Osoby z bezsennością skarżą się, że powyższe objawy negatywnie wpływają na ich stan zdrowia, funkcjonowanie zawodowe i społeczne oraz relacje z bliskimi. Oceniają, że ich wydajność jest gorsza i że są bardziej narażeni na popełnianie błędów w pracy. Z badań wynika, że znacznie częściej i dłużej przebywają na zwolnieniach lekarskich w porównaniu do osób z dobrą jakością snu.

Media straszą konsekwencjami zdrowotnymi bezsenności. Rzeczywiście, w wielu badaniach wykazano, że przewlekła, nieleczona bezsenność stanowi istotny czynnik ryzyka innych chorób - depresji, nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, czy cukrzycy typu drugiego. Okazuje się jednak, że nie dotyczy to wszystkich chorych z bezsennością. Najmniej narażone na powyższe konsekwencje bezsenności są osoby, które skarżą się na trudności z zasypianiem, czy powrotem do snu po przebudzeniu, ale w obiektywnym badaniu snu (tak zwanym badaniu polisomnograficznym) uzyskują prawidłowe wyniki jeśli chodzi o całkowity czas snu. Takich osób jest całkiem sporo, jeśli chodzi o populację osób z bezsennością. U nich, na doświadczane konsekwencje bezsenności, duży wpływ mają ich sposoby radzenia sobie ze stresem – im mniej zamartwiania się, reagowania lękiem, czy depresyjnego, pesymistycznego podejścia do problemów, tym mniejszy wpływ bezsenności na ich zdrowie.

Co ciekawe, u wielu osób z bezsennością, stwierdza się prawidłowe wyniki w testach mierzących funkcje poznawcze. Wypadają oni podobnie do osób zdrowych w zdaniach mierzących pamięć, koncentrację uwagi, szybkość motoryczną. Jeśli już stwierdza się różnice, to widoczne są one w testach wymagających bardziej złożonych reakcji, przełączania uwagi.

Z kolei, u badanych z bezsennością i z obiektywnie krótkim czasem snu (stwierdzonym w badaniu polisomnograficznym), istnieje największe ryzyko konsekwencji zdrowotnych bezsenności. U tych osób stwierdza się różne objawy wskazujące na przewlekłą aktywację osi stresu, co sugeruje, że cierpią oni na bardziej nasiloną postać bezsenności. U tych osób bardzo ważne będą techniki leczenia nakierowane na redukcję nadmiernego wzbudzenia fizjologicznego.